Färg som motverkar isbildning på vindkraftverk

Foto: Freepik

Forskare har visat på att användningen av en elektrotermisk superhydrofob ytbehandling fungerar för att motverka isbildning på vindkraftverk. Kallt och hårt väder gör att vindkraftverkens turbinblad lätt kan få isbildning, vilket allvarligt påverkar vindkraftverkets kapacitet. I den nya studien har en tvåskikts epoxibaserad nanokompositbeläggning använts, som består av ett elektrotermiskt och ett superhydrofobt skikt. Det elektrotermiska skiktet består av epoxi/silverbelagd koppar (Ag–Cu) och epoxi/flerväggiga kolnanorör (MWCNTs) nanokompositer. Epoxi/Ag-Cu-beläggningen visade en hög elektrisk ledningsförmåga, vilket snabbt kan generera värme vid pålagd spänning. Epoxi/MWCNTs-beläggningen uppvisade hög värmeledningsförmåga, vilket leder värme till hela ytan. Det superhydrofoba skiktet tillverkades av epoxi/SiO2/hexadecyltrimetoxisilan (HDTMS) nanokomposit, som täckte toppen av det elektrotermiska skiktet.

Beläggningen uppvisade en låg elektrisk energiförbrukning, kort avisningstid och god slitstyrka, syra-, alkali- och saltbeständighet, vilket gör den lovande för industriell användning på vindkraftverksblad. 

Studien är publicerad i Journal of Coatings Technology and Research, Volume 20, Issue 5, September 2023.