Färger som detekterar korrosion

Forskare vid det portugisiska universitetet i Aveiro har, under ledning av professor Joao Tedim, arbetat med smarta färgsystem som tidigt kan detektera begynnande korrosion. Denna typ av ytbehandlingar används redan på marknaden men trots de senaste framstegen inom området är utvecklingen av miljövänliga system, lämpliga för stål som används i offshoreapplikationer, fortfarande en utmaning. I den portugisiska studien utvecklades ett nytt korrosionsavkännande system med ett nanoadditiv baserat på hexacyanoferrat. Detektionsmekanismen är baserad på förmågan hos hexacyanoferratjoner att reagera med de järnjoner som genereras under korrosionsprocessen, vilket ger upphov till en kolorimetrisk signal. Den utvecklade produkten detekterar, vid tester i laboratoriemiljö, framgångsrikt korrosion på stål i ett tidigt skede. De kolorimetriska signalerna kunde registreras redan innan korrosionskomponenter upptäcktes.

Forskarna fokuserade också på att säkerställa att alla komponenter i färgsystemet inte var giftiga för marina organismer. 

Ytterligare forskning är nu inriktad på storskaliga offshoreapplikationer.