Fartygsfärg kan avge mikroplaster

Bild: Pexels

Sjöfarten kan vara en viktig källa till mikroplaster i havet. Ett team, under ledning av dr Barbara Scholz-Böttcher vid universitetet i Oldenburg, har tagit vattenprover från Tyska bukten. Analyserna visade på polyvinylklorid och polymerer som akrylater och polykarbonater. Dessa är vanliga bindemedel i marina färger. I genomsnitt stod de för cirka två tredjedelar av det totala mikroplastinnehållet i de olika proverna. Förpackningsplaster som till exempel polyeten och polypropen, som tidigare uppskattades utgöra den största delen av mikroplast i havet, stod för en mycket mindre andel. Nära land är mängden förpackningsplaster högre men på Nordsjön och i Elbes mynning dominerade andra plaster. Hypotesen är att färgen på fartygen nöts av under färd och blir på så sätt en källa till mikroplaster.