Finskt projekt för biobaserade färger

Det finns ett akut behov av biobaserade produkter för att ersätta fossilbaserade råvaror och minska utsläppen av växthusgaser. För möta detta behov lanserades ett projekt kallat SUSBINCO (Sustainable binders and coatings) i Finland hösten 2021 där företag, universitet och institut samarbetar för att ta fram hållbara och säkra alternativ till dagens fossilbaserade bindemedel och färger. Målet är att utveckla produkter som är 80–100 % biobaserade. Produkterna är avsedda att användas i flera olika applikationer, såsom förpackningsmaterial, träprodukter, färger, lim, tätningsmedel och slipmedel. Syftet med projektet är också att göra Finland till ett ledande land när det gäller biobaserade förpackningar och att minska beroendet av till exempel den asiatiska råvarumarknader. Fokus ligger på att förbättra användningen av typer av skogsbaserat industriavfall såsom bark, sågspån eller restlignin.

I projektet samverkar elva industriella partners, bland andra Teknos, och sju högskolor och forskningsinstitut. Arbetet beräknas vara avslutat hösten 2023.