First Venture förvärvar Applied Nano Surfaces

Foto: Pixabay

First Venture Sweden AB har förvärvat allt inkråm från Applied Nano Surfaces AB:s (”ANS”) konkursbo för en miljon kronor samt övertagit samtliga anställda och de centrala kundrelationerna från ANS genom First Ventures nybildade dotterbolag Tribonex AB. Vidare har First Venture investerat fyra miljoner kronor i Tribonex i syfte att skala upp Tribonexs verksamhet.

ANS bildades för 14 år sedan och har sedan bolagets bildande arbetat med utveckling och produktion av ytbehandling i syfte att minimera friktion och öka hållbarheten för mekaniska komponenter. Under de senaste åren har ANS knutit till sig kunder som Honda, Volvo och Daimler. På grund av de makroekonomiska effekter som orsakades av pandemin försattes ANS i konkurs under 2022, varefter First Venture har förvärvat inkråmet. 

Den ytbehandlingsteknik som ANS har utvecklat är applicerbar på i stort sett alla typer av stål- och järnkomponenter och de friktionsreducerande effekter som ytbehandlingen medför skapar såväl lägre energiförbrukning som lägre kostnader. Tekniken har historiskt främst använts på förbränningsmotorer i syfte att öka effekt och reducera bränsleförbrukning. En central del i Tribonex framtida satsning består av ett nytt fokus på eldrivna fordon, där tekniken kan medföra lägre energiförbrukning med längre räckvidd samt minskat slitage och ökad livslängd.

– Vi ser inte bara omställningen till hållbar energi som en avgörande del för vår planets framtid, vi ser den även som en mycket lovande del i vår investeringsstrategi. Parallellt med en ökande efterfrågan på förbättrad hållbarhet från kunder, såväl privatpersoner som bolag, växer de regulatoriska kraven för bil- och maskintillverkare. Det är en omställning som vi ser odelat positivt på och som samtidigt skapar stark tillväxt för bolag med produkter och tjänster som främjar och underlättar denna omställning. Genom Tribonexs teknik, kunskap och kundrelationer har bolaget stora möjligheter att bli marknadsledande inom hållbar ytbehandling, något som har validerats av kunder som Honda och Volvo, säger David Wendel, vd First Venture.