Fler arbetstagare omfattas av krav på medicinska kontroller

Den 1 november börjar nya uppdaterade regler att gälla för medicinska kontroller i arbetslivet. Nytt är att arbetstagare med handintensivt arbete, till exempel slaktare, maskinoperatörer och lokalvårdare, kommer att omfattas av krav på regelbundna medicinska kontroller för att bedöma belastningsbesvär.

Medicinska kontroller är medicinska undersökningar av arbetstagare, som är inriktade på möjliga hälsoeffekter av en särskild faktor i arbets- miljön. Det kan handla om undersökning av ihållande handledsrörelser som kan leda till belastningsskador, eller mätningar av hälsofarliga ämnen i kroppen (exempelvis bly). I den medicinska kontrollen kan ingå kroppsundersökningar, provtagningar, samtal och frågeformulär. Den medicinska kontrollen är avsedd att vara ett stöd i det förebyg- gande arbetsmiljöarbetet.

– Medicinska kontroller i arbetslivet har en viktig funktion både när det gäller att upptäcka tidiga tecken på ohälsa och sjukdom eller skada hos arbetstagaren, som beror på arbetsmiljön. Resultatet från den medicinska kontrollen kan även ge en återkoppling till arbetsgivaren om hur arbetsmiljöarbetet fungerar på arbetsplatsen, säger Ingemar Rödin, överläkare på Arbetsmiljöverket.

Anledningen till att reglerna omarbetats är att delar av de nu gällande föreskrifterna har upplevts som otydliga och svåra att tillägna sig samt att nya EU-direktiv har tillkommit.