Förändring istället för förbättring på Proton Finishing

Förbättringsarbete kan betraktas som en hygienfaktor för de flesta organisationer. Många gånger är det dock svårt att få det resultat som önskas. Proton Finishing har lagt in en ny växel genom att skrota förbättringsarbetet och istället fokusera på förändringar.

Foto: Johan Askengren

Proton Finishing har upplevt att det egna förbättringsarbetet har varit lite stelbent och kanske fokuserat lite väl mycket på avvikelser och problem. Ordet förbättringar har haft en tendens att begränsa tänkandet och försvårat att hitta lösningarna ”utanför boxen”. Genom att tala om förändringar istället för förbättringar breddar man perspektivet. Att prata om förändringar istället för förbättringar kan också vara ett sätt att tydliggöra att man går in med ett nytt arbetssätt.

Förankrade värderingar och stark tro

En viktig del i arbetet är att skapa en öppen och positiv miljö som uppmuntrar alla medarbetare till förändring och att känna glädje med att kunna bidra till företagets utveckling.

– Med stöd av våra grundläggande värderingar försöker vi på olika sätt stimulera till förändringar och vi arbetar med något vi kallar förändringsdialog, säger Per Ekholm, vd på Proton Finishing.

Fyra nyckelord beskriver företagets värderingar: Engagerade, Tydliga, Modiga och Nyfikna. Att som medarbetare leva upp till dessa värderingar ökar möjligheterna till ett effektivt förändringsarbete. För att det ska vara möjligt är det viktigt att också ledningen medverkar till att värderingarna verkligen får en betydelse.

– Våra värderingar är viktiga och vi som ledare måste stödja detta. Det är till exempel svårt att vara modig om det aldrig accepteras att något blir fel. De enda som aldrig gör fel är de som inte gör något alls, betonar Henrik Dyberg, operativ chef.

Vid införande av nya arbetssätt är det svårt att veta om det verkligen är ett fungerande koncept som håller på att introduceras. Har man tänkt till och gjort sitt bästa måste man tro på det hela.

– Det gäller verkligen att tro på det valda angreppssättet. Om du inte gör det så märks det ganska snart och det blir en omöjlighet att få hela företaget med på tåget, anser Per.

Bra utfall

I förändringsdialogen är det viktigt att stimulera till kreativt tänkande samt att alla medarbetare är modiga och tydligt redogör för sina tankar och idéer. Man måste samtidigt beakta att olika personalgrupper har olika bakgrund och förutsättningar.

– Vissa medarbetare kanske har begränsade erfarenheter av moderna IT-verktyg och behöver hjälp och träning för att kunna dra nytta av tekniken i arbetet. Däremot finns alltid intresserade personer som kan tycka att vi snabbare borde börja använda moderna hjälpmedel som AR vid maskinservice, ger Henrik som ett exempel.

Små förändringar kan införas ganska snabbt och obyråkratiskt men lite större förändringar och de som har en direkt inverkan på produkten måste genomföras med stöd av fastställda kvalitetssäkringsrutiner. 

Det är också nödvändigt att avsätta tid för förändringsarbete. På Industripulver i Anderstorp, som kommit längst i arbetet att införa förändringsdialog, kan en del av medarbetare avsätta tid i samband med fredagsstädningen då produktionen stängs av på fredag eftermiddag. De sex månader som arbetet pågått på Industripulver har varit mycket positivt. Bra idéer har kommit fram och medarbetare uppmärksammas och känner att det kan bidra. Det kan gälla att hitta en enkel lösning som underlättar för en arbetskamrat vid conveyorn eller förenkla kulörbyte som spar både tid och pengar.

– Vårt arbete med förändringar får många människor att växa vilket inte minst märks genom att kanske en tredjedel av våra medarbetare har fått nya arbetsuppgifter med ökat ansvar de senaste åren, berättar Per.

Per Ekholm och Henrik Dyberg. Foto: Proton Group

Nu håller Proton Finishing på att rulla ut arbetssättet på de övriga fem anläggningarna. Inte minst på det senaste tillskottet av enheter, lackeringsföretaget Alsab, som blev en del av Proton Finishing i början av året.

Förändringsarbete nödvändigt för branschen

Ytbehandling sker ofta i legoverkstäder enligt kundernas specifikationer. Trots det är det viktigt att vara aktiv med förändringsarbete. Proton arbetar bland annat med idéen om ”zero innovation” vilket är viktigt i till exempel miljöarbetet. Istället för att arbeta med tekniker för reduktion av spillvatten med miljöfarliga ämnen går man direkt på möjligheten att eliminera dem helt.

– Även om vi inte kan förändra kravbilden direkt så gäller det att vi aktivt undersöker olika möjligheter för att vara beredda att hjälpa våra kunder att göra de rätta valen för framtiden, anser Henrik.

Det krävs en kompetent organisation för att arbeta i projekt med både kunder och slutkunderna, OEM-företag. Detta är något som kan vara extra viktigt i samband med teknikskiften som till exempel den nu pågående processen med elektrifiering av fordon.

– Vi vill vara med att utveckla branschen och också bidra till våra kunders utveckling. Jag är övertygad om att vårt nya arbetssätt med förändringar utgör en liten men viktig pusselbit i den ambitionen, avslutar Per.

Text: Lars Askengren