Fordonstillverkare omprövar sin just-in-time-strategi

Foto: ABB

Störningar i försörjningskedjan och ökande materialkostnader får den globala fordonsindustrin att omvärdera principerna för lean-tillverkning, visar en ny undersökning som gjorts på uppdrag av ABB Robotics. Ändrade strategier leder till att tillverkarna håller ett större lager som skydd mot oplanerade störningar. Undersökningen gjordes i samarbete med den branschtidskriften Automotive Manufacturing Solutions och besvarades av olika globala industriexperter från fordonstillverkare, leverantörer och ingenjörer. Nästan två tredjedelar av respondenterna nämner den fortsatta oron för försörjningskedjan, när de ombads välja de tre största utmaningarna inom fordonstillverkning, medan 41 % nämnde effekterna av prisökningar på material och komponenter, och 31 % pekar på ökande arbetskraftskostnader och brist på arbetskraft. Undersökningen visar också hur tillverkarna ökar sin lagerhållning och gör volyminköp av råvaror för att begränsa exponeringen för störningar i andra delar av försörjningskedjan, samtidigt som man arbetar med ett bredare nätverk av leverantörer, för att säkerställa en tillräcklig tillgänglighet på delar.

– Denna omvälvande omställning i tillverkningslogistiken kräver smarta och effektiva lösningar. ABB tar direkt itu med dessa utmaningar med effektivare och flexiblare lösningar, till exempel genom vårt sortiment av autonoma mobila robotar (AMR), vilka avsevärt kan förbättra leveranshastigheten av viktiga delar till monteringslinjen, säger Joerg Reger, chef för ABB Robotics Automotive Business Line. 

Undersökningen visade att de ökade kostnaderna för råvaror (62 %) redan har passerat energikostnaderna (59 %) som industrins största bekymmer. Energieffektiviseringar är fortsatt viktiga men lika många respondenter (17 %) anser att en stramare kostnadshantering är avgörande för industrins respons. Efter lanseringen 2022 bidrar innovativa lösningar, som ABB PixelPaint, till att minska avfallet och öka effektiviteten i fordonslackeringstillämpningar, vilket innebär att tillverkarna bättre kan hantera kostnaderna samtidigt som de kan bedriva en mer hållbar verksamhet.ABB:s undersökning innefattar närmare 600 globala branschexperter, från fordonstillverkare till alla nivåer inom ledning, konstruktion och andra specialister runt om i fordonsindustrin. ABB & AMS Automotive Manufacturing Outlook Survey kan laddas ner från ABB:s webbplats.