Fortsatt framtidstro trots kriget

Katarina Lundahl, chefsekonom Unionen. Foto: Unionen

Kriget och sanktionerna har inte haft någon nämnvärd effekt på företagens bemannings- och eller investeringsplaner. Det visar Unionens enkätundersökning, som har besvarats av förtroendevalda på företag med nära en halv miljon anställda i Sverige. 

– Kriget leder till vissa anpassningar, som byte av underleverantörer eller prisjusteringar. Men nästan alla företag håller fast vid den övergripande kursen. De planerar inte att dra ned på̊ personal eller minska sina investeringar, säger Katarina Lundahl, chefsekonom på̊ Unionen.

Nästan hälften av klubbarna svarar att företaget redan har vidtagit eller att de planerar att vidta åtgärder till följda av kriget. Den vanligaste är att företaget behöver söka nya leverantörer på̊ grund av att nuvarande eller tidigare leverantör i Ukraina eller Ryssland inte kan eller får leverera. Näst vanligast är att man har eller planerar att höja försäljningspriset, följt av att man har eller planerar att dra ner på produktionstakten. Men inverkan av kriget och sanktionerna på företagens personalstyrka och bemanningsplaner ser just nu ut att vara liten. 

– Enligt klubbarna är det inte ens en procent av företagen som har varslat eller planerar att varsla egna anställda på grund av kriget, säger Katarina Lundahl. 

Personalstyrkan kan påverkas på fler sätt än genom varsel, till exempel genom att inhyrning av bemanningsanställda eller konsulter avslutas eller att man skjuter upp eller ställer in sedan tidigare planerade anställningar. Endast 5 procent av klubbarna uppger att något av detta har skett eller kommer att ske hos dem. 

– De allra festa företag fortsätter att rekrytera som planerat. Det visar på framtidstro. Många har ett bra orderläge, god finansiell ställning och tänker långsiktigt. Det här tyder också på att svensk arbetsmarknad kommer att utvecklas positivt den närmaste tiden. Företagen kommer att fortsätta slåss om arbetskraften och kompetensförsörjningen kommer fortsatt att vara ett bekymmer, säger Katarina Lundahl.