Fortsatt stark tillväxt för pulverlackering

Bild: AI-genererad genom Dall-E.

Pulverlackeringsmarknaden förväntas ha en hög tillväxtpotential under de kommande åren, på grund av ökad efterfrågan från fordonsindustrin i kombination med ökad industrialisering och tillverkning. Detta framgår av en nyligen publicerad rapport av Allied Market Research, med titeln ”Powder Coatings Market”.

Pulverlackeringsmarknaden år 2022 värderades till 13,3 miljarder amerikanska dollar och beräknas nå 20,8 miljarder 2032. Det motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxt på 4,6 % från 2023 till 2032.

Även om höga initiala investeringar hämmar marknaden bedömer författarna till rapporten att pulverlackeringens miljömässiga och tekniska fördelar ger stora möjligheter för tillväxt globalt. De viktigaste punkterna som rapporten lyfter fram är bland annat att härdplaster dominerar stort över termoplaster och att vitvaror förväntas vara det enskilt största tillämpningsområdet. Asien- Stillahavsområdet var den region med störst värde på pulverlackering under 2022 och förväntas ha en årlig genomsnittlig tillväxt på 4,8 % under prognosperioden.