Fotodynamisk färg mot bakterier

Bild: Pixabay

Det tyska startupföretaget Triopto Tec GmbH har utvecklat beläggningar som med hjälp av ljus förstör mikroorganismer. När ytan belyses med ljus omvandlas luftens syrgas till reaktivt syre som i sin tur tar hand om bakterier och andra mikroorganismer. Materialet, som heter DyCoat, kan appliceras i form av ett tvåkomponentssystem, som vilket annat färgsystem som helst. Beläggningen fungerar till exempel på höljen, paneler, ledstänger och handtag. En annan variant är DyCoat Universal, som är ett universellt beläggningssystem som kan appliceras på plats på olika ytor och har en lång hållbarhet. DyCoat Universal bildar ett tunt, knappt märkbart skikt vilket kan appliceras på ofta använda och berörda ytor efter eget val. I båda fallen erhålls en effektivitet på upp till 99,99 % av bakterierna.