Frätande hundkiss en dyr historia

Som många känner till kan hundars vana att kissa på lyktstolpar ge upphov till korrosionsproblem. I en artikel i Helsingborgs Dagblad redovisar tidningen vad det kan innebära. Nyligen föll en lyktstolpe plötsligt ner utanför polishuset i Gävle, och landade nära en man och hans två barn. Efteråt påpekade det kommunala energibolaget Gävle Energi att det ligger ett hunddagis i närheten. I Gävle kommun byts cirka 100 lyktstolpar ut varje år på grund av rostskador. Och det är ingen blygsam kostnad för kommunen, bara materialkostnaden är cirka 250 0000 kronor. Men man kan inte skylla allt på hundarna, även vägsalt och mekaniska skador bidrar. En svårighet, när det gäller att kontrollera stolparna, är att hundkiss eller andra olämpliga kemikalier tränger in mellan fundamentet och stolpen. Det gör att det är omöjligt att se de korrosionsskador som uppstår.