Fraunhofer IPA 60 år

Fraunhofer Institute für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) startade den 1 juli 1959 i Stuttgart. Huvuddelen av Fraunhofers forskning rörande ytbehandling ligger under IPA, som idag sysselsätter närmare 1 000 personer. Institutet vill fortsätta växa både lokalt och internationellt. Målet är att inom två eller tre år nå en omsättning på över 100 miljoner euro.

IPA utgör en del av Fraunhofer Gesellschaft som består av 72 institut och forskningsenheter. Huvuddelen av de 26 600 anställda är forskare och ingenjörer. Omsättningen överstiger 2,5 miljarder euro varav mer än 2,1 miljarder euro härrör från kontraktsforskning.

Prof. Fritz Klocke och professor Thomas Bauernhansl leder institutet.
FOTO: FRAUNHOFER IPA