Fredrik ”Benke” Rydman dansar med industrirobot på Stadsteatern

I en unik nytolkning av Igor Stravinskijs ”Våroffer” ska ABB:s stora traditionella industrirobot IRB 6620 dansa med Fredrik ”Benke” Rydman på Kulturhuset Stadsteaterns scen i Stockholm i höst. Det är ett nytt koncept inom dansens värld som visar roboten i en annan miljö jämfört med den traditionella industrimiljön. Tekniken gör det möjligt att koreografera robotens rörelser i symbios med den mänskliga dansaren. Under föreställningen kommer Fredrik ”Benke” Rydman skapa en unik o
ch helt ny dans som förmedlar känslan av teknik och människa som möts. Föreställningen är ett samarbete mellan Kulturhuset Stadsteatern och ABB.

– Människor är mycket närmare tillverkningsprocessen idag, och det är helt enkelt inte produktivt att stänga av robotarna varje gång en arbetare kommer nära”, säger Dennis Helfridson, enhetschef på ABB för Robotics i Sverige. ”Våra kunder är intresserade av lösningar som sätter höga standarder för säkerhet och produktivitet. Den här föreställningen kommer att visa hur vi går in i en ny era av ökat samarbete mellan människor och robotar, på ett väldigt fantasifullt sätt”.

Publiken får uppleva det senaste inom robotik i kombination med utvecklingen inom digitalisering med användandet av sensorer och ABB:s mjukvara SafeMove2, som på ett säkert sätt tillåter människa och robot att samexistera och samarbeta på samma yta. Inom tillverkningsindustrin betyder övergången till massproduktion av kundanpassade lösningar att människor behöver arbeta allt närmare robotar vilket innebär att tillhandahålla nya delar, ändra program och inspektera nya robotrörelser. ABB är pionjär inom kollaborativ automation, från sin tvåarmade robot YuMi, lanserad 2015, till sin nyligen presenterad enarmade YuMi-robot och mjukvaran SafeMove2. SafeMove2 tillåter människor att jobba nära industrirobotar och kan styra robotens hastighet och position i anpassning till den uppgift den utför.