Fyradagarsvecka i måleriet

Nätutgåvan av den tyska tidningen Besser Lackieren berättade nyligen om det tyska lackeringsföretaget Wolfmair, som under två år arbetat fyra dagar i veckan. De anställda arbetar nio timmar under fyra dagar, vilket betyder 36 timmar per vecka i stället för de tidigare 39 timmar per vecka. Reduktionen av arbetstid har gjorts utan lönereduktion. Inte bara de anställda, utan även kunderna, stödjer företagets beslut att inte arbeta på fredagar. En viktig förutsättning är den utökade digitaliseringen som kraftigt minskat pappersarbetet som dessutom skapat mer struktur och ordning. Att anläggningen är avstängd ytterligare en dag i veckan har dessutom minskat företagets energianvändning påtagligt.