Gammal färg får nytt liv

Bild: Nordsjö

Att återvinna färg som lämnas till återvinningsstationer har länge varit en utmaning, men nu lanserar Nordsjö, ett av AkzoNobels varumärken, en vägg- och takfärg med hela 35 % återvunnen färg under namnet Nordsjö Evolve Recycled. Med detta har man minskat koldioxidavtrycket för Nordsjö Evolve Recycled med 21 % och även minskat mängden färg som går till spillo och deponeras. Lanseringen av denna produkt är i linje med AkzoNobels vetenskapligt baserade hållbarhetsmål där ett av målen är att halvera koldioxidutsläppen för hela värdekedjan till 2030. För Nordsjö är det ytterligare ett steg framåt på resan mot att kunna bidra till återvinning av färgavfall.

– Det säljs stora mängder konsument- och yrkesmålarfärg varje år och det lämnas in väldigt mycket färg på återvinningsstationer för destruktion. Genom att introducera Nordsjö Evolve Recycled kommer vi att kunna ta tillvara en del av denna inlämnade färg, minska koldioxidavtrycket och erbjuda ett nytt alternativ för våra kunder, berättar Louise Forslund, Brand Manager Nordsjö, i ett pressmeddelande.

Nordsjö Evolve Recyled har utvecklats och testats i samarbete med färgåtervinningsföretaget Inter Chem, som tar hand om och bearbetar färg från färgburkar, som lämnats in av konsumenter till återvinningscentraler. Färgresterna filtreras och omarbetas innan den blandas med nyproducerad färg. AkzoNobel har tidigare lanserat återvunnen färg i Frankrike, Nederländerna och UK. Nordsjö Evolve Recyled kommer att finnas tillgängligt från slutet av januari nästa år hos Nordsjö-återförsäljare i färgfackhandeln.