Globala robottrenden pekar uppåt

Under 2018 såldes 422 000 industrirobotar i världen vilket är en ökning med sex procent från föregående år. Fem länder stod för 74 % av installationerna under föregående år. Kina är absolut störst och därefter kommer Japan, USA, Sydkorea och Tyskland. I Sverige sjönk försäljningen med 17 % under 2018. Trots det är Sverige en av världens största användare av robotar räknat till vår storlek. I Sverige finns det 247 robotar per 10 000 industriarbetare vilket kan jämföras med snittet i Europa som är 114 robotar. Informationen kommer från en rapport publicerad av IFR, International Federation of Robotics, och kan laddas ner från deras hemsida.