Grafen ökar korrosionsskyddet på varmförzinkat stål

Bild: Sio Grafen

RISE har, tillsammans med SSAB och Nordic United Coatings (NUC) utvecklat en biobaserad ytbehandling som ger ökat skydd mot både UV-ljus och korrosion. Arbetet har fokuserat på behandling av varmförzinkade ytor.

– Vi har utvecklat avancerade metoder för beredning av stabila dispersioner med grafen. Dessutom optimerades ett par karakteriseringsmetoder för att utvärdera partikelstorlek, grafenkoncentration och kolloidal stabilitet hos grafendispersionerna, berättar Maziar Sedighi Moghaddam, projektledare vid RISE.

Grafendispersionerna integrerades framgångsrikt i ytbeläggningen, vilket gav förbättrad korrosionsskyddsprestanda när de applicerades på det varmförzinkade stålsubstratet. Användningsområdena förväntas vara många och spänner över en mängd olika produkter inom allt från byggbranschen till bilindustrin.