Grafenbaserad ytbehandling av propeller ger förbättrade prestanda

Foto: Unsplash

SIO Grafen rapporterar om ett samarbete mellan det Singaporebaserade rederiet EPS och kanadensiska Graphite Innovation & Technologies (GIT) kring grafenbaserade, biocidfria ytbehandlingar för fartygspropellrar. Under ett år har man utvärderat ytbehandlingen på propellern på en gastanker. Förbättringar har skett av fartygets prestanda och propellern har förblivit helt fri från biologisk beväxning. EPS har nu beslutat att använda GIT:s ytbehandling XGit-Prop på företagets hela flotta.