Grafenbaserat nanoskikt omvandlar värme till elektricitet

Det är mycket utöver solen som genererar värme, till exempel så avger elektriska utrustningar, fordon och alla levande kroppar termisk energi i någon mängd. Denna värme är dock till stor del bortkastad. Nu har forskare från Materials Physics-gruppen vid University of Sussex publicerat nya resultat om termoelektrisk infångning, med hjälp av högledande grafenskivor, som kan erbjuda en billig, hållbar teknik för värmefångning och omvandling till elektricitet.

Gruppen har utvecklat ett grafenbaserat skikt, som kan skrivas ut i form ett ark. Det tunna skiktet appliceras sedan på värmeytan. Om den omgivande miljön är svalare, rör sig elektroner bort från värmekällan och flyttar in i kylan, vilket genererar elektrisk aktivitet som leds genom grafenskiktet. Detta termoelektriska transportsystem kan anslutas till en extern powerbank, för att ladda ett batteri, eller direkt driva en annan elektrisk enhet.

För mer information, läs den vetenskapliga artikeln här.