Grafenbeläggningar på fartyg

Ett fullskaligt test av grafentillsats i färg till fartyg görs av Talga Resources Ltd. Det utförs på ett containerfartyg på 33 000 ton. På lastfartygets skrov har 700 kvadratmeter målats med färg innehållandes Talgats grafenadditiv Talphene. De förväntade fördelarna är förbättrad korrosionsbeständighet och minskad förlust av metallinnehållande färg till ekosystemet. Dessutom antas längre tider uppnås mellan besök på torrdocka. Under kommande 12 – 18 månader kommer effekten att utvärderas.