Guide till Industri 4.0

Abstract network background with low poly design with connecting lines

Konceptet Industri 4.0 lockar tillverkande företag med vinster genom att använda digitala nätverkslösningar. För att detta ska fungera i praktiken har forskare nu utvecklat en guide med rekommendationer för åtgärder. Det handlar om dynamisk kontroll av komplexa system samt optimering av produktionsprocesser, produkter och tjänster. Enligt en studie av forskare vid RWTH Aachen bedömer 80 % av alla tillverkningsföretag i Tyskland Industri 4.0 som strategiskt relevant och 89 % av företagen förväntar sig att den strategiska betydelsen fortsätter att öka i framtiden. Enligt Aachen-forskarna är implementeringen av begreppet Industry 4.0 dock bara tveksamt. Endast 45 % av företagen använder ibland Industri 4.0-lösningar, medan ytterligare 20 % planerar att införa lösningar. Så den fjärde industrirevolutionen har börjat, men är långt ifrån över. Ett hinder för genomförandet är bristen på organisatoriska strukturer, samt behovet av stora investerings- och utvecklingskostnader. Forskare, vid RWTH Aachen, har därför tagit fram en guide ”Industry 4.0: Implement it!”. Den är tänkt att ge impulser och rekommendationer för åtgärder. Det är en skrift på 70 sidor som kan laddas ner från nätet. Den behandlar inte ytbehandling specifikt men kan förhoppningsvis påskynda och förkorta vägen till Industri 4.0.