Hållbarhetsarbetet exploderar enligt underleverantörsbarometern

Idag (10/5) släppte Sinf Underleverantörsbarometern för kvartal 2, 2023. Av rapporten framgår att hållbarhetsarbetet har ökat kraftigt. Närmare 20 % har integrerat hållbarhet i sin affärsplan och nästan alla underleverantörerna arbetar aktivt med företagets hållbarhet. Jakten på konkurrensfördelar ger också ett konkret engagemang i hållbarhetsfrågan. Ungefär 25 % uppger att kunderna önskar att underleverantörerna kan bidra till att minska den negativa miljöpåverkan deras produktionskedjor kan ha.

– Underleverantörerna har under året utvecklat sitt arbete och arbetar nu mer nyanserat och bredare med att förändra sin energiåtgång vilket är mycket positivt. 17 % arbetar med att minska sin elförbrukning, 9 % med resursförbrukning, 25 % arbetar med energieffektivisering, 17 % med återvinning och klimatpåverkan. Företagen börjar lyfta in hållbarheten i sin affärsplan vilket är oerhört glädjande, säger, Sanna Arnfjorden Wadström, vd på Sinf i ett pressmeddelande.

Barometern visar också att 25 % anser att produktiviteten ökat och 37 % förväntar sig en ökad orderingång. Många har problem med tillgång på kompetent personal, något som 62 % uppger.