Hangon bygger ut i Nederländerna

default

Sedan Hangon byggde ny fabrik i Horst i sydöstra Nederländerna 2012 har verksamheten mer än fördubblats på orten. För att möjliggöra en fortsatt expansion håller man därför nu på med att bygga ut lokalerna vilket kommer att resultera i en fördubbling av ytorna.

I de expanderade lokalerna kommer hängartillverkningen från det förvärvade företaget MBS att flytta in, samt att det ger utökade lagerytor. Man kommer också att utöka kontors- och konferensytor. Bygget planeras bli färdigt första halvan av året.