Helhetsgrepp om bränsleceller

Aluminiumbaserade strömavledarplattor (CCP) för PEM-bränsleceller (proton exchange membrane) är bättre ur ett miljö- och livslängdperspektiv. Men dessa strömavledarplattor innebär också utmaningar vad gäller kontaktresistans som uppstår på grund av oxidation.

ALUSAP, ett nytt forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, tar ett helhetsgrepp kring strömavledarproblematiken för PEM-bränsleceller. Strömavledarplattor för PEM-bränsleceller är idag oftast tillverkade av kopparbaserade material, men aluminiumbaserade legeringar erbjuder ett tekniskt intressant och miljömässigt gynnsamt alternativ. Aluminium är inte på samma sätt som koppar en bristmetall och ger inte heller lika giftiga korrosionsprodukter vid nedbrytning. Förutom en litteratur- och marknadsstudie, ska projektet utveckla metoder för tillverkning och ytbeläggning av aluminiumbaserade strömavledarplattor, accelererad åldring och kontaktresistanskarakterisering. Stora delar av ALUSAP är av generellt intresse för alla som utvecklar PEM-bränsleceller och projektet kommer att resultera i minst en vetenskaplig publikation som behandlar kontaktresistansmätningar och karakterisering av korrosionsskikt på aluminiumlegeringar med ytbeläggning. Studien har fokus på strömavledarplattor, men är även relevant för utvecklandet av aluminiumbaserade bipolära plattor, där problemställningar kring kontaktresistans och dess karakterisering är centrala.

I projektet, som leds av RISE, deltar även Powercell Sweden, LPTech AB och Tekniska Högskolan i Jönköping. ALUSAP har en budget på 1 miljon varav 500 000 kronor kommer från Vinnova.