Hempel Foundation finansierar nytt forskningscenter

DTU har etablerat ett nytt forskningscenter med stöd av Hempel-fonden. Forskargruppen vid det nya forskningscentret, som heter Coast, kommer under de kommande åren att testa hypoteser och utveckla teknik och produkter som kan göra beläggningen mer effektiv och mer hållbar. För detta ändamål har Hempel-fonden preliminärt donerat 175 miljoner DKK, vilket kommer att säkerställa driften av centret med 30 miljoner DKK per år. Hempel-fonden har för avsikt att donera mer till forskningscentret för att säkerställa dess funktion i minst 10 år. Centret är placerat på DTU Chemical Engineering, och DTU har utsett professor Kim Dam-Johansen som centerchef. Hempel-fonden har utsett en extern nämnd för att ge råd och stöd till centret.