Hempel inleder strategiskt partnerskap med CVC 

Hempel grundades 1915 och började att arbeta med marin färg. Foto: Hempel

Hempel Foundation och Hempel A/S styrelse har beslutat att bjuda in CVC Funds som minoritetsinvesterare i Hempel A/S för att påskynda företagets långsiktiga tillväxtstrategi, både organiskt och genom förvärv.

CVC Funds kommer som minoritetsinvesterare att teckna nya aktier motsvarande upp till 30 % av Hempel A/S. Denna investering kommer även att stärka Hempels förmåga att utveckla nya hållbara teknologier och genomföra potentiella förvärv för att accelerera företagets resa mot att bli en ledande global aktör inom färgindustrin.

– Hempel Foundation har varit ensam ägare av Hempel i 75 år och är engagerad i att säkra Hempels finansiella bas och framtida tillväxt. Efter noggrant övervägande har vi beslutat att välkomna en minoritetsinvesterare som kan bidra med både erfarenhet och kapital för att stödja Hempels accelererade tillväxtresa. Vi förväntar oss att bolagets värde, och därmed värdet av stiftelsens aktier, kommer att öka mer med CVC som ny minoritetsägare. Detta kommer även att öka de utdelningar som Hempel Foundation får, vilket stärker våra framtida filantropiska möjligheter. Jag är därför glad att välkomna CVC till Hempel, säger Richard Sand, ordförande i Hempel Foundation, i ett pressmeddelande.

CVC är en global kapitalförvaltare med cirka 186 miljarder euro i förvaltade tillgångar och ett nätverk av 29 kontor. CVC Funds kommer att investera i Hempel genom sin Strategic Opportunities-plattform för långsiktiga investeringar. Partnerskapet med CVC kommer att ge Hempel kompletterande kompetenser och resurser för att stödja företagets tillväxt och värdeskapande planer. Dessutom kommer Hempel att dra nytta av CVC Funds erfarenhet av att göra och integrera transformativa förvärv när företaget expanderar.

– Hempels utveckling har varit imponerande och vi är glada över att vara en del av deras fortsatta tillväxtresa. Vi ser fram emot att stödja Hempel med CVC Funds kapital och erfarenhet för att hjälpa dem att uppnå sina tillväxtmål, säger Christoffer Sjøqvist, partner och chef för CVC Danmark.

Transaktionen förväntas slutföras under andra halvåret 2024 och är föremål för regulatoriska godkännanden.