Hempel introducerar koldioxidavtrycksdata på produktdatablad

Tanker målad med Hempel Globic 7000. Foto: Hempel

För att hjälpa kunderna att uppfylla sina hållbarhetsåtaganden har Hempel A/S introducerat data om koldioxidavtryck på sina produktdatablad. Därigenom får företagets kunder möjlighet att enkelt jämföra olika produkter. Hempels Sustainability Product Scorecards ger data om både en produkts fördelar och dess hållbarhetseffekter, vilket gör det möjligt för kunderna att göra ett välgrundat val. Styrkort driver Hempels framtida produktportfölj mot bättre hållbarhetsalternativ för sina kunder. Sustainability Product Scorecards är ett verktyg för att snabbt och enkelt mäta den totala miljöpåverkan från olika färgsystem. En omfattande utvärdering av de hållbarhetsfrågor som ytbehandlingsindustrin står inför resulterade i valet av åtta mätvärden, inkluderade i styrkortet. Sustainability Product Scorecards finns tillgängliga för alla Hempels produkter. 

Carbon Footprint Data finns idag inkluderade i produktdatabladen för över 160 produkter, som spänner över sortimentet Marin, Energi och Infrastruktur. Ambitionen är att den informationen skall täcka hela det sortimentet under första kvartalet 2024.

Omfattningen av Carbon Footprint på produktdatabladen inkluderar råvaror, ingående transport till Hempels fabrik, Hempels tillverkningsprocesser och alla flyktiga organiska ämnen (VOC) som släpps ut under och efter appliceringen av produkten, och står därmed för de mest betydande effekterna över hela värdekedjan.

– Vi sådde ett frö för några år sedan för att utveckla ett styrkort för hållbarhetsprodukter för att ta hänsyn till miljö-, cirkularitets- och kemikaliemätningar i vårt produktsortiment, med hjälp av en livscykelanalys när det är relevant. Att dela hållbarhetsdata på detta sätt möjliggör rättvisa jämförelser, vilket gör att våra kunder kan överväga både effektiviteten och hållbarheten hos Hempels färgsystem, säger Emily Adair, Senior Sustainability Project Manager.