Höga råvarupriser på grund av ett virtuellt behov?

Frank Schneider

Den tyska tidningen Farbe und Lack har intervjuat Frank Schneider, business group director för Coatings & Construction IMCD Group, en koncern som arbetar med försäljning, marknadsföring och distribution av specialkemikalier. Bakgrunden är den rådande situationen på råvarumarknaden med hög efterfrågan och knapp tillgänglighet. Enligt Frank Schneider är det snarare ett virtuellt och inte ett verkligt behov som lett till brist och prishöjningar. Mycket beror på pandemin som är en helt unik situation, något som inte ens finanskrisen 2008 var inte i närheten av. Frank Schneider beskriver hur de olika vågorna av pandemin har påverkat beteendet hos både producenter och beställare och använder arkitektonisk färg som exempel. Olika grad av nedstängningar i samhället innebär minskad efterfrågan vilket i sin tur minskar produktionen. Under våren förra året var det flera samverkande faktorer som gjorde att efterfrågan snabbt ökade. Men då var lagren hos råvaruleverantörerna låga och både leveranstider och priser ökade. När hösten kom stängdes på nytt en del av samhället av och färgleverantörer skar ner på nytt. Inför denna våren börjar ”säsongen” på nytt. För att vara på säkra sidan beställer färgtillverkare mer, långt över de kvantiteter de vanligtvis behöver. Råvarutillverkarna kan inte möta efterfrågan och av den anledningen beställer köparna ännu lite mer. Detta skapar en lavinrörelse. Frank Schneider bedömer att situationen kommer att lugna ner sig under de närmaste två till fem månaderna och att vi kommer att se att situationen normaliserats i slutet av året. Utvecklingen kommer troligen att vara olika för olika grupper av råvaror där vissa kommer att finnas i större kvantiteter till lägre priser och andra inte.