Husqvarna Group förvärvar Blastrac

Husqvarna Groups Construction division har tecknat ett avtal om att förvärva Blastrac, en ledande aktör inom ytbehandling för den globala bygg- och saneringsindustrin. 

– Förvärvet av Blastrac kompletterar och stärker vår organiska tillväxtambition genom att vi expanderar inom kompletterande ytbehandlingslösningar. Vi kan nu erbjuda kunderna ett komplett utbud av lösningar för varje enskilt uppdrag inom ytbehandling, säger Henric Andersson, vd och koncernchef, Husqvarna Group. 

Blastracs produktportfölj består av lösningar för kulblästring, fräsning, skrapning, slipning & polering och stoftavskiljning. Blastracs nettoomsättning uppgick till cirka 600 Mkr under de senaste 12 månaderna. Företaget har 380 medarbetare globalt med tillverkning och försäljningskontor i Nordamerika, Europa och Asien. Försäljning sker i över 80 länder.

Karin Falk, President för Construction Division.

– Förvärvet syftar till att expandera och stärka erbjudandet till marknaden för ytbehandling. Blastracs verksamhet passar väl in i vår tillväxtstrategi och möjliggör expansion till befintliga såväl som nya kunder. Dessutom bidrar teamet från Blastrac med omfattande produkt- och marknadsexpertis för dessa kompletterande lösningar, säger Karin Falk, President för Construction Division. 

Ambitionen är att slutföra förvärvet i slutet av 2020 vilket förutsätter godkännande av berörda konkurrensmyndigheter.