I-Tech når milstolpe med Selektope

Genrebild. Foto: Freepik

Det Göteborgsbaserade bioteknikföretaget I-Tech har utvecklat Selektope, som är en prestandahöjande tillsats till marina antifoulingfärger. Försäljningen ökade under 2023 med 45 % jämfört med föregående år, och uppnådde i slutet av mars 2024 milstolpen 20 ton i försäljning sedan första färgen med Selektope kommersialiserades 2015. 

Under de senaste sex åren har I-Tech uppnått en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 40 %. Den starka försäljningstillväxten återspeglar tongivande makrotrender inom sjöfartsindustrin, som genererar ökad efterfrågan på högpresterande antifoulingprodukter och förbättrat skydd mot påväxt av havstulpaner. Idag levererar I-Tech kontinuerliga Selektope till sex av de nio största färgtillverkarna, inklusive Chugoku Marine Paints, Hempel, Jotun och PPG. Selektope, använder en förmåga att stöta bort havstulpanlarver från undervattensytor vid extremt låga koncentrationer i ett antifoulingfärgsystem. Genom att tillsätta Selektope i sina färgprodukter kan färgtillverkare minimera risken för påväxt av havstulpaner på fartyg, särskilt när fartygen ligger stilla under längre tidsperioder.

– Försäljningen av Selektope under de senaste åren representerar en brytpunkt i efterfrågan på vår teknologi. Att vi nu nått 20 ton i försäljning av Selektope betyder mycket för I-Tech, ett företag som grundades för över 20 år sedan med en teknologi som kommersialiserades för bara nio år sedan. Efterfrågan på vår teknologi ökar i takt med att shippingindustrin pressas att minska sina utsläpp och spridningen av invasiva arter. Vår mission är att Selektope ska ingå som standard i alla marina antifoulingfärgprodukter för fartygsskrov, så att redare kan segla trygga i vetskapen om att deras fartyg är skyddade mot påväxt av havstulpaner, även under längre stillaliggande perioder och i områden med hög risk för påväxt av havstulpaner, säger Philip Chaabane, vd för I-Tech AB i ett pressmeddelande.