Ideal-Line och AABO går samman

De danska tillverkarna av målningsanläggningar Ideal-Line A/S och E. Aabo Andersen A/S har i ett pressmeddelande tillkännagett att de avser att gå samman för att bilda ett gemensamt bolag. Tillsammans med två externa investerare ”Industri Udvikling” och ”Christian Cordsen” har ett nytt moderbolag bildats. Man hoppas att de samlande krafterna och synergierna kommer att ge tillväxt och ökade marknadsandelar.

Från vänster: Claus Aabo Andersen, Per R. Rasmussen, Gunnar Lassen
Från vänster: Claus Aabo Andersen, Per R. Rasmussen, Gunnar Lassen

Ideal Line arbetar till stor del med stora ytbehandlingsanläggningar med en hög andel egentillverkade delar. Aabo utvecklar specialutrustning, som till stor del köps av underleverantörer.

Ägaren till Ideal-Line A/S, Gunnar Lassen, kommer att fortsätta som försäljningschef i samarbete med ägaren till E. Aabo Andersen A/S, Claus Aabo Andersen som kommer att bli Key Account Manager för utvalda marknader och kunder. Aabo:s CEO Per R. Rasmussen har rekryterats för att leda det nya företaget.