Inducore förvärvar majoriteten i Främmestadverken AB

Inducore har den 10 juni 2024 förvärvat majoriteten av aktierna i Främmestadverken AB, där säljaren Victor Backman fortsatt kvarstår som delägare.

Främmestadverken erbjuder tjänster inom maskinbearbetning, ytbehandlingar, pulverlack, ED-lack, montage, logistiklösningar och kvalitetskontroller genom hela processen. Bolaget är certifierat mot IATF 16949 som Tier 1-leverantör till fordonsindustrin.

Inducore är en privatägd industrigrupp som grundades 1997 i Västerås. Koncernen omfattar idag 18 rörelsedrivande bolag där huvuddelen av verksamheten är lokaliserad till Sverige. Koncernen är organiserad inom tre affärsområden: Components, Fordonspåbyggnader och Systemlösningar, och har totalt 950 anställda och omsätter närmare 23 miljarder kronor.

– Inducore som industrikoncern har en gedigen industriell kompetens och bred erfarenhet från olika industrisegment. Jag är övertygad om att vi hittat rätt strategisk ägare inför vår fortsatta utveckling och ser stora möjligheter att bli del av en större industrikoncern. Det kommer bli en spännande resa för oss alla inom Främmestadverken, där många medarbetare varit med från starten, säger Victor Backman, vd för Främmestadverken, i ett pressmeddelande.

– Det är idag mycket glädjande att kunna välkomna Främmestadverken till koncernen – ett bolag vi följt under en tid. Transaktionen ligger i linje med vår långsiktiga tillväxtstrategi och kommer stärka vårt kunderbjudande inom affärsområdet Components. Vi ser genom förvärvet möjligheter till att realisera samarbeten mellan våra bolag samtidigt som vi vidareutvecklar affären till såväl befintliga som nya kunder, säger Magnus Biesse, koncernchef för Inducore.