Industrigalv investerar i ny anläggning

Industrigalv i Borås har visat en kraftig tillväxt de senaste åren och nu genomförs en kraftig investering för att öka produktionskapaciteten. De rör sig om en line för alkalisk förzinkning i dubbeltrumma och investeringen rör sig om närmare 10 miljoner kronor.

– Vi måste investera för att följa med i utvecklingen och nu när det råder allmän kapacitetsbrist är det rätt läge att bygga ut för att möta efterfrågan, berättar Dejan Ahlenius, vd.

Den nya linen kommer att tas i drift i augusti, och dessutom kommer en line för ED-lackering att byggas under andra hälften av 2018.