Industrigalv investerar i uppdaterad line

Boråsföretaget Industrigalv genomför ytterligare investeringar i sin maskinpark. Investeringen, som är i miljonklassen, är planerad att genomföras kring månadsskiftet och avser uppdatering av en befintlig line. Det som kommer att göras på linen är bland annat installation av ny mjukvara och hårdvara i form av transportörer, likriktare, samt tillhörande utrustning. Eventuellt kommer vi att lägga till något processteg.

– Man kan undra varför vi investerar nu, men det är för att vi tror på framtiden.

Linen som står där idag är byggd någon gång under 80-talet, och förr eller senare måste man också köpa nytt, säger Dejan Ahlenius, vd.

Investeringen kommer att innebära en kapacitetsökning på 25–30 %. Resultatet kommer att innebära en minskad bemanning och högre produktivitet, samt säkrare och snabbare leveranser.