Industrin ökar sina investeringar i energieffektivitet

Foto: ABB

En global undersökning som ABB har låtit genomföra visar att industrin ökar sina investeringar i energieffektivitet. Över hälften av företagen, 52 %, planerar att nå netto-noll-utsläpp inom fem år och 90 % avser att öka sina utgifter för energieffektiviseringar under samma period.

Den globala undersökningen, som utfördes av Sapio Research, vände sig till 2 294 företag i 13 länder med en storlek på 500 eller fler anställda. Den ger en färsk översiktsbild av hur företagen planerar att investera i energieffektiviseringsåtgärder för att uppnå netto-noll. En viktig iakttagelse är att mer än hälften (54 procent) av företagen redan investerar, medan 40 procent planerar att förbättra sin energieffektivitet i år. 

– En stor tillväxt av befolkning och ekonomi kommer att påskynda klimatförändringen till en kritisk punkt om regeringar och industrier inte intensifierar sina ansträngningar. Ökande urbanisering och tilltagande geopolitisk spänning bidrar också till att göra energisäkerhet och hållbarhet ännu mer kritisk, säger Tarak Mehta, global chef för ABB Motion. 

Industriella, motordrivna system har en alldeles särskilt stor potential för energieffektivisering. Närmare två tredjedelar av de svarande i undersökningen uppgraderar sin utrustning till högsta verkningsgradsklass, till exempel med högeffektiva motorer som styrs av frekvensomriktare. 

– Sverige har vi kommit långt vad gäller energieffektivisering, dock visar siffrorna från undersökningen att vi endast ligger några procentenheter högre än det globala genomsnittet. Det krävs åtgärder som ökar incitamenten för såväl samhälle som industri att investera i de existerande lösningar som vi vet minskar utsläppen och ökar effektiviteten, säger Ulf Hellström, chef för ABB Motion i Sverige. 

Rapporten belyser också områden som är bekymmersamma. Hälften av de svarande angav kostnader som det största hindret för att öka energieffektiviteten och 37 procent ansåg att stilleståndstider var ett hinder. Det är också anmärkningsvärt att endast 41 procent av respondenterna menade att de har all information de behöver om energieffektivisering. 

– Det är viktigt att hjälpa intressenterna inom industrin att förstå att netto-noll inte behöver betyda netto kostnader. Både leverantörer och regeringar har en roll att spela för att få fram budskapet att införande av ny, energieffektiv teknik ger en snabb återbetalning på investeringen samtidigt som det sänker CO2-utsläppen. Resultatet på nedersta raden är att energieffektivitet är bra för företaget och bra för miljön, sammanfattar Tarak Mehta.