InnoEnergy blir ny delägare i Tribonex

Foto: Freepik

First Venture Sweden AB och EIT InnoEnergy har tillsammans tecknat aktier till ett värde om cirka 13 miljoner kronor i Tribonex AB, ett företag som utvecklar och tillhandahåller ytbehandlingar som förbättrar ytors tribologiska egenskaper. Den ledande investeraren i den denna runda är InnoEnergy, en stor investerare inom innovationsarenan för hållbar energi. First Venture är fortsatt huvudägare i bolaget. Emissionen syftar till att skala upp verksamheten.

Det nya kapitaltillskottet kommer vid ett strategiskt viktigt ögonblick för Tribonex, som har gått från processutveckling till fullskalig industrialisering och implementering av sin nya ytbehandling Triboconditioning för olika industri- och fordonstillämpningar. I nästa tillväxtfas siktar Tribonex på att ha utökat produktionskapaciteten både internt och genom produktionspartners och befästa lösningen för elfordonstillämpningar såväl som olika industrisektorer som hydraulmotorer, pumpar och verktygsmaskiner.

– Samarbete med strategiska investerare inom hållbar energisektor som First Venture och InnoEnergy ger oss inte bara resurser framåt för att etablera våra lösningar på marknaden, utan bekräftar också betydelsen och potentialen i vårt arbete i branschen. Vi ser stora möjligheter i den omställning som fordons- och andra industrier just nu genomgår i strävan efter effektivare lösningar med minimerad energiförbrukning och materialspill. Därför är vi mycket glada över att vi kommer till en position där vi kan göra verklig skillnad genom att direkt leverera våra nya ytbehandlingar, säger Christian Kolar, vd och medgrundare Tribonex, i ett pressmeddelande.