ISO 14001 ska bli lättare att tolka

Foto: Freepik

Svenska Institutet för Standarder, SIS, meddelar att det har fattats beslut om att standarden för miljöledningssystem, ISO 14001, ska genomgå en revidering. Det bedöms att en del krav i standarden har varit svåra att tolka. Det gäller bland annat livscykelanalys, organisationens förutsättningar samt risker och möjligheter. Även förtydliganden kring koncepten extern rapportering, miljöledningssystemets koppling till organisationens strategi och outsourcade verksamheter har lyfts fram som åtgärdsområden.

Via SIS arbetsgrupp för miljöledning finns nu möjligheten att påverka revideringen av ISO 14001 och därigenom hur hundratusentals organisationer världen över hanterar sitt miljöansvar.