Jätteorder till DOT

DOT i Sverige har tagit hem den största enskilda ordern någonsin i företagets historia. Det är 5 000 ton rullformade profiler som ska varmförzinkas och passiviseras på fabriken i Sölvesborg under våren och sommaren. I och med omfattningen på uppdraget har man behövt anställa tolv nya kollegor samt att tre produktionsskift har implementerats.

Produkterna kommer att användas för etablering av hållbar energiförsörjning i Afrika och ordern är resultatet av ett nära globalt samarbete och lokal svensk kompetens. Boxholms Profil AB, ett av Sveriges ledande företag inom rullformning av komplexa stålprofiler, är huvudentreprenör för den totala leveransen.

Underleverantörerna för en internationell order i denna storlek omfattas av ett brett spektrum av miljö- och kvalitetskrav, men även leveranssäkerhet och flexibilitet granskas noga. De automatiserade produktionslinjerna i Sölvesborg hade enligt DOT en avgörande betydelse för valet av dem som underleverantör av ytbehandlingen.

Med en av Europas mest avancerade anläggningar för varmförzinkning utlovar DOT en hög och enhetlig kvalitet för samtliga 150 000 detaljer. Den efterföljande passiviseringen ska begränsa eventuell vitrost som kan bildas under den långa transporten till Afrika.