Kjell Ahlin tilldelas stipendium

SYF:s ordförande Sven-Erik Neergaard-Möller tillsammans med Kjell Ahlin. Foto: SYF

Kjell Ahlin, Swedecote AB, har tilldelats Folke Stigens Stipendium för år 2022. Juryns motivering löd: ”För att under hela sin yrkesmässiga karriär lagt ett mycket stort osjälviskt engagemang och ett ständigt arbete med att hjälpa vår bransch utvecklas framåt, genom optimering av processer, samarbeten med kunder och leverantörer samt en stor vilja att dela med sig och sprida kunskap vidare inom branschen från bägge sidor, både som leverantör och som ytbehandlare, vill vi tilldela Kjell Ahlin årets stipendium ur Folke Stigens Minnesfond.”

Folke Stigens Minnesfond förvaltas av Svensk Ytbehandlingsförening vars styrelse också utser stipendiater. Stipendiet för 2022 var på 12 100 kr.