Korrosionsskydd för patinerad brons

Statyer och annan konst gjort av brons tenderar att förändras när de utsätts för utomhusatmosfären. Det gäller både bronsytor med eller utan patinering. I Progress in Organic Coatings Volym 161 redovisas resultatet av prov med olika behandling med två olika fluorpolymerer. Tre typer av patina (brunt, grönt sulfat och grönt persulfat) preparerades och ytbehandlades sedan med två olika fluorpolymerbaserade produkter (FA-MS) och en nyutvecklad variant med tillägg av mercaptopropylgrupper, benämnd (FA-MS-SH). Undersökningarna visade att (FA-MS) gav det bästa skyddet för ej patinerad brons samt sulfatpatina medan (FA-MS-SH) gav ett bra skydd till ej patinerad brons och brun patinerad brons.