Kunskapsdagar inom ytskydd

Ytskyddsakademien har under pandemin genomfört distansutbildningar med över 1 000 deltagare inom olika kunskapsområden. Många av deltagarna har framfört önskemål om platsbundna utbildningar och som svar på det arrangeras nu kunskapsdagar i både Stockholm och Skåne. 

Först ut är Stockholm där den 9 och 10 november där skador på rostskydd och betongskador behandlas. Första dagen behandlas korrosionsskydd där bland annat orsaker till skador på rostskyddsmålning och hur dessa kan åtgärdas tas upp. Vikten av rätt utför rostskyddsmålning lyfts fram och betydelsen av auktoriserade utförare och Frosio-inspektörer beskrivs. Industriellt reparbete och högpresterande kompositmaterial behandlas också under dagen.

Dag två ägnas åt betongskador och som inleds med genomgång av hur skador uppstår på betong och armering. Fler olika tekniker som skyddar mot vatten och fukt behandlas beskrivs. Renovering av betongkonstruktioner behandlas också.

Det är möjligt att bara delta under den ena av de två dagarna. I Skåne genomförs Kunskapsdagarna den 22 och 23 november.