Leipzigmässan tar över PaintExpo

Den välkända ytbehandlingsmässan PaintExpo, som grundandes av Jürgen Haussman 2006, har genomförts vartannat år med ständigt stigande antal utställare och besökare. Sedan 1 december 2020 har Leipzigmässan tagit över PaintExpo från FairFair GmbH.

– PaintExpo passar oss utmärkt. Jag ser fram emot att arbeta med de starka partnerna på PaintExpo, utställare och besökare från hela världen och den befintliga mässan. Tillsammans med dem och med vår mångåriga expertis inom industriella mässor kommer vi kontinuerligt att utöka PaintExpo som världens ledande plattform, säger Markus Geisenberger, vd för Leipzigmässan. 

Leipzigmässan tar över hela PaintExpoteamet och fortsätter att samarbeta med tidskriften JOT och mässlokalerna i Karlsruhe.

– Jag är mycket glad att PaintExpo nu är en del av Leipzigmässan och att den nödvändiga kontinuiteten garanteras för kunderna. Med sin beprövade kompetens för att framgångsrikt organisera internationella mässor och med sin utmärkta serviceorientering kommer Leipzigmässan att initiera nästa utvecklingssteg för PaintExpo. Jag är säker på att evenemangets framgångssaga kommer att fortsätta, säger Jürgen Haussman, vd FairFair.

Leipzigmässan är bland de tio största mässföretagen i Tyskland och tillhör en av de 50 största globala företagen inom sektorn. De anordnar mässor i Leipzig och andra tyska städer, men även utomlands. 

Nästa PaintExpo kommer att genomföras 26 till 29 april 2022 i Karlsruhe.