Lignin förbättrar brandskyddet i färg

Studien undersökte flamskyddet hos vattenburna svällande färger för plywood. Foto: Freepik

Forskningen visar att målning med svällande färger innehållande alkaliskt lignin har överlägset flamskydd jämfört med de utan tillsatser. Baserat på denna information förbättrade svällande vattenburna färger innehållande 5 % alkaliskt lignin avsevärt brandskyddet genom att främja bildandet av ett idealiskt kolskikt under förbränning.

Studien undersökte flamskyddet hos vattenburna svällande färger för plywood genom att utföra tester med akrylharts blandat med olika koncentrationer (1 %, 3 %, 5 % och 10 %) av alkaliskt lignin. Svällande beläggningar innehållande alkaliskt lignin visade ett överlägset brandskydd jämfört med de utan tillsatser. Vid en koncentration av 5 % främjar det alkaliska ligninet bildandet av ett idealiskt kolskikt under förbränning. Den kemiska strukturen och hållbarheten hos fosfor-kol-strukturen i de svällande färgerna undersöktes genom Fourier-transform infraröd spektroskopi och fast-tillstånd kärnmagnetisk resonansanalys. Analysresultaten visar att svällande färger innehållande 5 % alkaliskt lignin var mer effektiva för att minska brandrisken än de som innehöll högre koncentrationer av alkaliskt lignin.

Forskningen har publicerats i Journal of Coatings Technology and Research, volym 21, 2024.