Lovande funktionella egenskaper hos växtproteiner

Bild: Pixabay

Precis som cellulosa, lignin och fetter är proteiner förnybara råvaror. Deras potential för den kemiska industrin är fortfarande i stort sett outnyttjad. Forskargrupper vid Fraunhofer Institute for Process Engineering and Packaging IVV samarbetar med partners i TeFuProt-projektet för att förändra detta. En intressant tänkbar tillämpning är bindemedel till färger och lacker. Vid torkning av proteiner, utvunna från rapsmjöl och rapsfrökakor, som lösts upp i vatten, tvärbinder proteinerna och bildar en stabil film. Det indikerar att till exempel akrylater kan ersättas med proteinpreparat. Det har också visats att proteinerna har en effektiv förmåga att binda färgämnen eller fungera som barriär.