Måleriföretagen och SVEFF i gemensamt arbete för en hållbar måleribransch

Foto: Ēriks Irmejs/Unsplash

Hela världen står inför en grön omställning och bygg- och installationssektorn är en viktig del i detta arbete, skriver SVEFF på sin hemsida. Drygt 80 procent av hela måleribranschen består av underhållsarbete av befintliga byggnader, vilket gör branschen till kulturbärare för kommande generationer. 

Måleriföretagen i Sverige och Sveriges Färg och Lim Företagare (SVEFF) har gemensamt tagit fram en analys med hjälp av konsultbolaget Ramboll där fokus varit att titta på minskad resursanvändning, klimatpåverkan samt hur människors välmående påverkas av deras omgivning.

Analysen bekräftar att för att uppnå en lång livslängd på trä- och betongfasader spelar underhållet av materialet en väsentlig roll. Genom att utforma och följa en underhållsplan kan underhållskostnaderna minimeras och en byggnads livslängd förlängas. Detta gäller även plåttak och fastigheters invändiga ytor.

Ser man på de ekonomiska aspekterna som är kopplade till måleritjänster så kan man konstatera att kontinuerligt underhåll av målade ytor är mer ekonomiskt i ett längre perspektiv än att inte underhålla. Genom att utforma och följa en underhållsplan kan man förebygga skador. Det gör också att små skador kan upptäckas tidigt och åtgärdas och därmed undvika att stora skador uppstår, vilka ofta är kopplade till stora och dyra reparationer.

Det finns en stor potential att förlänga livslängden av målade ytor, både materiellt och estetiskt. Ett exempel är att måla om köksluckorna i stället för att köpa nya innebär 97 procent mindre klimatpåverkan. 

Måleribranschen arbetar aktivt med att minska färgsvinn och resursåtgång i hela produktionsprocessen vilket kan minska miljöpåverkan från måleritjänsterna. Genom att minska resursanvändningen och mängden färgsvinn kan klimatpåverkan från en måleritjänst reduceras. Den minskade resursanvändningen innebär att lika mycket resurser inte behöver produceras eller transporteras.