Malmö Mönsterkort investerar

Malmö Mönsterkort har nyligen tagit en ny anläggning i drift för beläggning på mönsterkort. Det är en sju meter lång lina med ett 20-tal bad för beläggning med nickel och guld på kemisk väg. Processen kallas ENIG vilket står för Electroless Nickel Immersion Gold. Kemnickelskiktet är ett spärrskikt mellan koppar och guldet. Malmö Mönsterkort är en av en handfull tillverkare av mönsterkort som finns i Sverige. För tjugo år sedan var det betydligt fler, det fanns till och med en avdelning inom ramen för Sveriges Galvanotekniska Förening.