Marknadsundersökning på vattenburen färg

Enligt en ny rapport från Global Markets Insights förväntas marknadsstorleken för vattenburna färger att överstiga 83 miljarder euro år 2024. Dessa beläggningar klassificeras som miljövänliga produkter med ett lågt innehåll av VOC (Volatile Organic Compounds) och HAP (Hazardous Air Pollutants) och utgör en potentiellt lägre risk för människors hälsa och miljö. Inom arkitektoniska applikationer bedöms tillväxten vara över 5,5% under prognosperioden.

Ökningen av levnadsstandarden har lett till en ökning av renovering, inredning och konvertering i bostäder och kommersiella byggnader, vilket skulle öka marknadsstorleken för vattenburna beläggningssystem. Statliga initiativ och ekonomiskt stöd för att återställa och utveckla den offentliga infrastrukturen, särskilt i Indien och Kina, bör bidra till industrins tillväxt. Strikta ändringar i EU-kommissionen och USA:s EPA avseende VOC-halten i beläggningar och kan också ha en positiv effekt på efterfrågan på vattenbaserade beläggningar.