Metallpriserna sjönk i november

Av statistik från Sveriges geologiska undersökning, SGU, framgår att metallpriserna överlag sjönk under november. Orsaken bedöms framförallt vara oron över vad den nya mutationen omikron kan innebära för utvecklingen av covidpandemin. Mest sjönk priset på palladium och platina där Sydafrika är en betydande producent och där också omikron har stor spridning. Kobolt och litium gick mot strömmen med en prisökning på nitton respektive nio procent beroende på efterfrågan på batterier. Zink hade en mycket kraftig prisuppgång under oktober och steg då med femton procent. Även om priset sjönk under november ligger det fortfarande över septemberpriset. Priset för nickel ligger förhållandevis stilla.