Miljövänligt blästermedel tillverkat i Sverige

Foto: Svenska Glasprodukter

Glasgrit är ett blästermedel som tillverkas av återvunnet glas. Det lanseras nu av Tebeco tillsammans med producenten Svensk Glasproduktion i Norden. Det är ett skarpkantigt avverkande blästermedel som huvudsakligen används som ett engångsmaterial.

Förpackningar av glas återvinns i stor utsträckning och hanteras av företaget Svensk Glasåtervinning. De tar hand om det återvunna glaset och krossar och sorterar materialet så att det kan användas till framställning av nya förpackningar. Tidigare har en del av glaset som inte har kunnat användas lagts på deponi, och denna restprodukt använder Svenska Glasprodukter nu till att bland annat tillverka blästermedel. Företaget startade verksamheten 2022 och har fram till årsskiftet också skött försäljningen i egen regi, men från och med i år har man ingått samarbete med det Halmstadsbaserade företaget Tebeco för att lägga in en ytterligare växel för att nå ut till marknaden med den unika produkten.

Ett effektivt blästermedel 

Glasgrit levereras bland annat i säckar om 18 kg där 54 säckar ryms på en pall. Foto: Svenska Glasprodukter

Det skarpkantiga blästermedlet har fått namnet Glasgrit och används i första hand som ett engångsmedel. Det får inte förväxlas med glaskuleblästring, som är en relativt skonsam metod som bearbetar ytan utan någon egentlig materialavverkning. 

– Glasgrit är ett intressant alternativ till traditionell blästersand, särskilt eftersom sand idag enbart får användas för våtblästring. Glasgrit lämpar sig utmärkt för fristråleblästring och ger en mindre miljöbelastning än många andra produkter, säger Fredrik Rosenbring, säljare på Tebeco. 

Tillverkningen sker i Svenska Glasprodukters fabrik i Östansjö, Hallsbergs kommun. 

– Vi utgår från en råvara som annars skulle läggas på deponi och vårt blästermedel ger ingen risk för silikos, något som gör att det känns extra roligt att arbeta med denna produkt, anser företagets vd Kristoffer Gustavsson.

Glasgrit har en hårdhet på 5,5–7,0 på Mohs skala, och densiteten är 2,2–3,0 kg/dm3. Det innebär att de grundläggande egenskaperna är i nivå med många andra blästermedel. Glasgrit passar också utmärkt för blästring av rostfritt och aluminium. Glasgrit finns i storlekarna 0,7–1,25 mm och 0,15–0,7 mm. Det går också att få en blandning av de båda storlekarna.

– Även om Glasgrit i första hand ska ses som ett engångsmaterial, kan vi ta emot kunders använda blästermedel och rena en stor del av det för att återanvändas som blästermedel på nytt och därigenom skapa en cirkulär process, berättar produktionschef Fredrik Aspelin.

Kristoffer Gustavsson, Fredrik Aspelin, och Fredrik Rosenberg tror starkt på produkten. Foto: Ytforum

Goda erfarenheter från kunderna

Glasgrit har idag flera användare och bedömningen är att det är ett bra blästermedel ur många aspekter. Ett exempel är företaget Allblästring, med huvudkontor utanför Stockholm, som både utför entreprenadarbete och uppdrag i egen verkstad. De har använt Glasgrit under en längre tid och ersatt användningen av medel som kalciumsilikat och olivinsand. 

– Vår bedömning är att Glasgrit som blästermedel är tekniskt jämförbart med de två produkter vi använt tidigare. Men det faktum att det är närproducerat av en restprodukt, som annars skulle gå till deponi, gör det till ett lätt val. Dessutom innebär användningen av glas en mindre miljöbelastning än till exempel olivinsand. Att Glasgrit också har en bra prisbild gör valet ännu enklare, säger Peter Tilder, vd på Allblästring.

En kontrollerad tillverkningsprocess

Det är inte första gången nuvarande ägare arbetar med materialet återvunnet glas, även innan förvärvet utav denna anläggning har Kristoffer haft flera sammabetet ihop med Svensk Glasåtervinning, så glas som råvara har alltid varit utav ett stort intresse.

Översiktbild över fabriken med packmaskinen i mitten. Foto: Ytforum

Vid en första anblick kan processen verka enkel, men varje processteg har sina speciella svårigheter. Krossat glas kommer till anläggningen som sedan hälls i matarfickor till torken med hjälp av en hjullastare. Det är viktigt att materialet är helt torrt för att inte siktdukarna ska sättas igen längre fram i processen. Glaskrosset mals för att sedan vid siktningen delas upp i fyra olika fraktioner. Material som är större än 1,25 mm sänds tillbaka för att passera kvarnen ytterligare en gång. Det som är finare än 0,15 mm läggs åt sidan för att blästermedlet ska damma så lite som möjligt. 

Innan blästermedlet paketeras får det en slutgiltig behandling i en densitetssikt.

– Efter de kompletteringar och injusteringar av anläggningen som vi har gjort, så har den en kapacitet på åtta ton per timme, berättar Kristoffer Gustavsson.

Utöver blästermedel används produkterna idag som filtermedia för pooler och badanläggningar. Det är ett alternativ till filtersand som normalt inte behöver bytas, något som måste göras med sand.

Hög kapacitet

Förra året producerade företaget drygt 1 000 ton blästermedel och filtermedia. Något som kommer att öka.

– Vi är övertygande om att användningen av Glasgrit kommer att öka avsevärt. Det är tekniskt sett ett mycket bra blästermedel som också har tydliga miljömässiga fördelar jämfört med många andra produkter, betonar Fredrik Rosenbring. 

Idag är verksamheten ur miljösynpunkt anmälningspliktig och man kan producera upp till 10 000 ton per år innan ett miljötillstånd blir nödvändigt. 

– Anläggningen har en mycket hög produktionskapacitet och råvarutillgången är god, så vi är övertygade om en ökad orderingång, betonar Kristoffer Gustavsson avslutningsvis.

Text: Ytforum